استعلام قیمت باربری

قیمت باربری ، حمل و نقل بار و کالا سراسر ایران

باربری تهران سعادت در زمینه حمل بار از مبدأ تهران و دیگر شهر های ایران به سراسر کشور فعالیت می کند.

 

برای استعلام به روز حمل بار دربستی با شماره ۰۲۱۸۸۹۲۶۶۲۰ تماس بگیرید.

 

برای استعلام قیمت حمل خرده بار می توانید با شماره ۰۲۱۵۵۳۰۵۴۱۰ تماس بگیرید.


جدول اعلام قیمت زیر برای تاریخ ذکر شده است و برای دریافت قیمت به روز می توانید با همکاران ما تماس بگیرید :

تعرفه کامیون تک بین شهری

تعرفه تریلی ترانزیت

تعرفه خاور مسقف بین شهری

تعرفه خاور روباز بین شهری

**برای استعلام قیمت های روز تماس بگیرید.**

تعرفه کامیون تک بین شهری

شهرکرایه کامیون تک
کرایه کامیون تک تهران به تبریز۶.۲۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به ارومیه۷.۹۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به اردبیل۶.۲۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به اصفهان۴.۵۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به کاشان۴.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به ایلام۶.۲۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به بوشهر۸.۱۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به شهرکرد۵.۲۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به کرج۳.۴۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به مشهد۷.۵۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به بجنورد۶.۵۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به اهواز۶.۷۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به آبادان۷.۱۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به خرمشهر۶.۷۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به زنجان۴.۵۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به ابهر۴.۱۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به سمنان۴.۵۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به شاهرود۵.۲۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به زاهدان۸.۷۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به چابهار۱۰.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به زابل۸.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به شیراز۷.۸۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به قزوین۴.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به قم۳.۵۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به سنندج۵.۶۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به مریوان۷.۵۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به کرمانشاه۵.۶۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به یاسوج۶.۵۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به گرگان۶.۲۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به رشت۵.۶۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به خرم آباد۵.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به بروجرد۳.۹۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به ساری۵.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به آمل۵.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به اراک۳.۸۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به بندرعباس۸.۷۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به همدان۴.۰۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به یزد۵.۹۰۰.۰۰۰
کرایه کامیون تک تهران به قشم۹.۸۰۰.۰۰۰

تعرفه تریلی ترانزیت

شهرکرایه تریلی ترانزیت
کرایه تریلی ترانزیت تهران به تبریز۹.۸۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به ارومیه۱۲.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به اردبیل۱۰.۴۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به اصفهان۶.۱۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به کاشان۵.۴۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به ایلام۱۰.۸۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به بوشهر۱۳.۲۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به شهرکرد۸.۵۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به کرج۵.۶۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به مشهد۱۳.۲۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به بجنورد۱۱.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به اهواز۱۰.۵۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به آبادان۱۲.۱۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به خرمشهر۱۲.۱۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به زنجان۶.۲۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به ابهر۶.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به سمنان۶.۲۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به شاهرود۶.۲۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به زاهدان۱۳.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به چابهار۱۴.۶۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به زابل۱۲.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به شیراز۱۱.۳۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به قزوین۷.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به قم۶.۵۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به سنندج۱۰.۳۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به مریوان۱۲.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به کرمانشاه۹.۲۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به یاسوج۹.۶۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به گرگان۹.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به رشت۹.۲۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به خرم آباد۸.۵۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به بروجرد۷.۱۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به ساری۸.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به آمل۸.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به اراک۶.۷۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به بندرعباس۱۲.۰۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به همدان۶.۷۰۰.۰۰۰
کرایه تریلی ترانزیت تهران به یزد۹.۰۰۰.۰۰۰

تعرفه خاور مسقف بین شهری

تعرفه خاور روباز بین شهری

شهرکرایه خاور
کرایه خاور تهران به تبریز۴.۵۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به ارومیه۵.۰۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به اردبیل۴.۳۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به اصفهان۳.۰۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به کاشان۳.۰۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به ایلام۳.۷۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به بوشهر۶.۷۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به شهرکرد۳.۳۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به کرج۱.۶۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به مشهد۵.۰۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به بجنورد۴.۲۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به اهواز۴.۵۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به آبادان۳.۵۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به خرمشهر۳.۴۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به زنجان۲.۵۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به ابهر۲.۶۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به سمنان۲.۵۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به شاهرود۲.۵۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به زاهدان۵.۰۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به چابهار۷.۷۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به زابل۷.۷۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به شیراز۵.۶۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به قزوین۲.۷۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به قم۲.۱۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به سنندج۳.۶۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به مریوان۳.۶۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به کرمانشاه۳.۸۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به یاسوج۴.۸۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به گرگان۴.۲۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به رشت۳.۳۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به خرم آباد۳.۳۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به بروجرد۳.۳۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به ساری۳.۲۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به آمل۳.۲۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به اراک۲.۵۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به بندرعباس۷.۵۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به همدان۲.۷۰۰.۰۰۰
کرایه خاور تهران به یزد۴.۰۰۰.۰۰۰

استعلام قیمت باربری و حمل و نقل بار

برای استعلام قیمت حمل و نقل بار و کالا و اطلاع از تعرفه های باربری فرم زیر را تکمیل نمایید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند :

    02188926620

    Enter your keyword